Om het hoofd te bieden aan de toenemende grondstoffenschaarste en stijgende grondstoffenprijzen, moeten we onze materialen en grondstoffen slim gebruiken. Het doel: een groene economie die minder afhankelijk is van grondstoffenimport, met materialen in gesloten kringlopen. Grondstoffeneffectieve productie en het opnieuw inzetten en recycleren van materialen – beide geïnspireerd door levenscyclusdenken – vormen de speerpunten van een nieuw onderzoeksprogramma bij VITO.

“Visie is niet de dingen zien zoals ze zijn maar zoals ze zullen zijn.” Onbekende auteur