Wereldwijd zal de industrie het straks met heel wat minder moeten doen: minder grond- of oppervlaktewater, minder ruwe grondstoffen, minder energie … Hoe vindingrijk en flexibel bedrijven zullen kunnen omgaan met hulpbronnen en grondstoffen, bepaalt in hoge mate hun toekomst. Een groene industrie moet het hebben van innovatie, van steeds nieuwere en betere technologieën. Onze ontwikkelingen, systemen, processen en technieken zijn vandaag hun tijd ver vooruit, maar ze zijn broodnodig voor de industrie van morgen.